sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven: Gränsen mellan gott och ont går genom varje persons hjärta

Påven vid angelus - ANSA

25/07/2017 09:27

I söndags, i ett mycket hett Rom samlades ett folkhav av pilgrimer på Petersplatsen för att be angelusbönen tillsammans med påven Franciskus och höra på hans reflektion. Han talade utifrån dagens text Matt 13:24-30,36-43 med tre liknelser som Jesus talar om. Först om den goda säden och ogräset som illustrerar problemet med det onda i världen och understryker Guds tålamod. Ett sånt tålamod Gud har! Var och en av oss måste också säga detta: Ett sånt tålamod Gud har med mig! sa påven och fortsatte att texten handlar om Gud och hans fiende djävulen. Med tiden växer säden men även ogräset. Med risk för att vetet också rycks upp tillsammans med ogräset beslutade ägaren att låta ogräset vara kvar.  Påven sa: Med denna liknelse säger Jesus att det goda och det onda är så sammanflätade i vår värld. Det är omöjligt att sära på dem och utrota det onda. Bara Gud kan göra detta och det gör han vid den yttersta domen. Det handlar om de kristnas frihet att själva urskilja det goda från det onda beskrev påven och för detta behövs beslutstagande och tålamod. Beslutet att vilja att vara den goda säden och inte låta sig förföras av det onda. Tålamodet att föredra en kyrka som är som en surdeg och som inte är rädd för att lorta ner sina händer med att tvätta sina barns kläder och inte en kyrka full av de så kallat ”rena” som själva dömer om vem som tillhör himmelriket.

Herren, som är förkroppsligad visdom, hjälper oss idag att förstå att det goda och det onda inte kan avgöras enligt område och folkgrupp: ”De där är goda och de där är onda”. Han säger att gränsen mellan gott och ont går genom varje persons hjärta. Vi är alla syndare. Jag får lust att be er: Den som inte är en syndare, räck upp handen. Påven sa vidare till pilgrimerna att ingen räckte upp handen just för att vi alla är syndare. Jesus Kristus befriade oss från syndens slaveri med sin död på korset och sin uppståndelse och ger oss nåden att få ett nytt liv, men med dopet har han också gett oss bikten, för att vi alltid behöver få förlåtelse för våra synder. Att alltid bara se det onda utanför oss själva betyder att inte märka synden som även finns i oss. Tålamodet att se vad som är ogräs och inte, kan leda till något gott. Detta handlar om omvändelse och hoppfullhet sa påven och avslutade med att be om Jungfru Marias hjälp att se verkligheten omkring oss som något gott och vackert och avslöja djävulens verk och lita på Guds verk.

25/07/2017 09:27