sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Vatikanen. Förhör i förskingringsmål har inletts

Barnsjukhuset Bambin Gesù - AP

19/07/2017 08:47

Giuseppe Profiti, tidigare ordförande för barnsjukhuset i Rom Bambin Gesù, som står under Vatikanen, anklagas för förskingring tillsammans med tidigare kassör Massimo Spina. Enligt Vatikanens rättsinstans har de båda olagligt använt pengar ur sjukhusets fond. Bland annat ska 422 000 euro ha använts för restaurering av tidigare statssekreterare kardinal Tarcisio Bertones residens i Vatikanen. Processen har inletts och fortsätter 7 september. Domaren utgår från straffrätten och i synnerhet påven Franciskus Motu Proprio som utökar jurisdiktion vad gäller offentliga tjänstemäns ansvar.

 

 

19/07/2017 08:47