sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven på Mandeladagen: Övervinn rasism och intollerans

@pontifex - AFP

19/07/2017 08:20

18 juli firades FN-dagen tillägnad Nelson Mandela och påven Franciskus sände ut ett tweet i samband med denna som lyder: “Man måste övervinna alla former av rasism, intollerans och utnyttjande av människor”.

Nelson Mandela (18 juli 1918-5 december 2013), tidigare president i Sydafrika bidrog starkt till byggandet av en freds- och frihetskultur. 

19/07/2017 08:20