sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Afrika Cuamm för vård i Afrika

På Cuamms sjukhus i Sierra Leone - ANSA

19/07/2017 09:50

Läkare för Afrika Cuamms chef fader Dante Carraro berättar om dess årsrapport. Över 126 000 mödrar har fått hjälp av Cuamm under år 2016 vid förlossning och närmare 12 000 barn har behandlats för undernäring. Samma år gick 59 barnmorskor och 23 sjuksköterskor ut sin utbildning från Cuamms skolor förutom 32 läkare i Mozambique. Fader Carraro presenterar stolt dessa siffror. 

Cuamm omfattar 7 länder, Angola, Etiopien, Mozambique, Sierra Leone, Sydsudan, Tanzania och Uganda. Under år 2016 har de arbetat i 19 sjukhus, 45 distrikt, 3 skolor för sjuksköterskor och barnmorskor samt ett universitet. Fader Carrara säger att de tror på samarbete och engagemang i varje enskild person.

Fader Carraro berättar om vikten av sjuk- och hälsovårdspersonal i Afrika och berättar att en ugansk barnmorska som är utbildad av Cuamm har utbildat 20 nya barnmorskor i Sydsudan. Han tycker att det är ett bra exempel på hur Afrika hjälper Afrika i utvecklingen av kontinentens svagare länder. 

19/07/2017 09:50