sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till möte om Laudato Sì och stora städer: Det krävs ansvar

Föroreningar - REUTERS

18/07/2017 11:05

Påven Franciskus sände ut ett budskap i samband med ett möte i Rio de Janeiro som pågick 13-15 juli med temat ”Laudato Sì och stora städer”. Dricksvatten, luftkvalitet, sophantering – dessa är de huvudsakliga temana som togs upp vid det internationella mötet i den brasilianska staden. Målet är att genom påven Franciskus encyklika medvetandegöra moralen för att brådskande lösa problemen med världens klimatförändringar. Mötet öppnades av kardinal Peter Turkson, ordförande för Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Påven skriver i sitt budskap att en av våra grundläggande uppgifter är att respektera skapelsen och att vi inte kan inte sitta med armarna i kors när luften försämras och sophanteringen inte fungerar. Detta är konsekvensen av att oansvarigt manipulera med skapelsen och nu krävs det att man handlar för det gemensamma bästa. Vi märker av en likgiltighet för vårt gemensamma hem och denna passivitet visar på att man har förlorat ansvarskänslan för miljön vi lever i.

Påven skriver vidare om respekt, ansvar och relationer och att vi måste lära ut respekt för skapelsen för kommande generationer. Han betonar att rent dricksvatten måste vara  en grundläggande rättighet och garanteras alla människor. Stora städer verkar ha allt större problem och att människor stänger in sig i sig själva och lever i misstro och ofta är rotlösa och isolerade, vilket i sin tur leder till fattigdom. Påven vädjar om en politisk ansträngning, men även religiös, att skapa mänskliga relationer som bryter murar som utestänger personer.

18/07/2017 11:05