sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven: "Andlig röntgen" - är hjärtat gott eller hårt

Påven vid Angelus - AFP

18/07/2017 08:59

Påven Franciskus ledde som varje söndag Angelusbönen 16 juli på Petersplatsen och i sin reflektion utgick han från dagens läsning Matteusevangeliet 13:1-23 om såningsmannen. Påven sa att Jesus är såningsmannen. Han får inte vår uppmärksamhet genom att förföra oss utan genom att ge. Han sår tålmodigt och generöst sitt ord som kan ge frukt, som vi kan skörda.

Denna liknelse handlar om oss sa påven och liknade i sin tur Jesus handling som en ”andlig röntgen” av vårt hjärta, där Hans ords frön hamnar. Vårt hjärta är som marken som kan vara god eller hård. I den hårda eller steniga jorden lyckas inte fröet ta rot ordentligt, liksom hjärtat hos den som bara tar emot Herren när han känner för det.

Sedan har vi marken som är full av tistlar som representerar ”världsliga bekymmer och rikedomens lockelser” (vers 22) och dessa kväver Guds närvaro i oss. Var och en av oss kan känna igen sina små eller stora snår, hjärtats laster, dessa mer eller mindre rotade buskar som misshagar Gud och förhindrar ett rent hjärta. Man måste rycka bort dem för annars bär inte ordet frukt.

Påven sa vidare att Jesus inbjuder oss att blicka inåt och tacka för den goda jord vi har och arbeta på den som ännu inte är god. Låt oss fråga oss om vårt hjärta är öppet för att ta emot Guds ord och finna modet att göra en ”marksanering” och ta med våra stenar och snår till Herren i vår bikt och bön. Om vi gör detta, renar Jesus vårt hjärta och tar bort det som kväver hans ord.

Påven avslutade sin reflektion med att be om Jungfru Marias hjälp, Vår Fru av berget Karmel som firades just denna dag 16 juli och som oöverträffat välkomnar Guds ord och handlar efter det (Luk 8:21), att rena våra hjärtan och skydda Guds närvaro i oss.  

18/07/2017 08:59