sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

KEK till EU om dialog

Handslag - ANSA

12/07/2017 12:14

Den ekumeniska Europeiska kyrkokonferensen, KEK ber EU i ett meddelande att stärka sin roll som fredsidkare och för försoning och undvika militära medel. KEK skriver att de är emot Europakommissionens förslag om utveckling av försvarsindustrin. Enligt KEK skulle detta göra EU till en militär allians. Detta skulle påverka säkerheten negativt. EU ska i stället stärka förebyggande fredsarbete och konfliktlösningar.

EU bör se till arbetslösheten hos ungdomar, regional ekonomisk utveckling och sociala frågor, särskilt i östra och södra Europa. KEK ber EU slutligen att engagera sig i nationella regeringar för en kristikt diskussion om EU:s roll i en framtida utveckling av EU:s försvarspolitik.

12/07/2017 12:14