sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Venezuela. Kardinal Hummes: Skydda Amazonas

Kardinal Hummes - RV

11/07/2017 09:55

Vid Venezuelas biskopskonferens möte i Caracas deltar kardinal Cláudio Hummes som är ordförande för den brasilianska biskopskomissionen för Amazonas. Han talade vid ett inlägg där om vikten av att skapa en medvetenhet om Amazonas regnskog som omfattar många Sydamerikanska länder. Amazonas utgör en femtedel av Venezuelas territorium. Katolska kyrkan vill skapa en medvetenhet om vikten av Amazonas djungel för hela världen och genom sitt pastorala arbete tjäna de fattiga och se till det allmänna bästa.

Kardinal Hummes påminde i sitt inlägg vid mötet om påven Franciskus encyklika Laudato Sì där han tar upp detta. Dessutom sa påven vid sitt möte med Brasiliens biskopar 27 juli 2013 i Rio de Janeiro att Amazonas är som  “ett lackmustest och bedömning för kyrkan och det brasilianska samhället”.

Även venezuelanska biskopar talade om Amazonas regnskogar vid mötet. Ärkebiskop av Maracaibo, Ubaldo Ramón Santana Sequera, sa att “frågan kring Amazonas inte endast angår politiker och befolkningen i området utan alla som tillhör kyrkan”. Ärkebiskop emeritus av Coro, Roberto Lückert León talade å sin sida om de lokala probelmen :“Den absurda utvecklingen av gruvor i Venezuela har förstört ekologin i Amazonasregionen och allvarligt skadat livet och naturen i denna del av landet och rubbat dess balans.”

11/07/2017 09:55