sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Motu Proprio: Dem som ger sina liv för andra kan saligförklaras

Pietà av Michelangelo - RV

11/07/2017 11:36

Påven sänder ut ett apostoliskt budskap i form av Motu Proprio med titeln “Maiorem hac dilectionem” om större kärlek till livet.

”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner” (Joh 15:13) De kristna som närmare följer Herren Jesus spår och läror och frivilligt offrar livet för andra intill döden är värda särskild uppmärksamhet och ära. Påven öppnar vägen för att dem som har gett sina liv för andra ska ingå i skaran som undersöks i salig- och helgonförklaringsprocesser. Att ge sitt liv för andra blir en ny fråga vid salig- och helgonförklaringsprocesser och denna skiljer sig från martyrskap och heroiska dygder.

Påven Franciskus ger därmed nya riktlinjer till Kongregationen för helgonförklaringsprocesser för kristna som har gett sina liv. 

Detta nya Motu Proprio i form av ett budskap publiceras av Osservatore Romano och träder i kraft samma dag som den publiceras 11 juli 2017 och förs sedan in i Acta Apostolicae Sedis.

11/07/2017 11:36