sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Avtal mot kärnvapen. Msgr. Tomasi: Viktigt steg mot fred

Efter atombomb - ANSA

11/07/2017 09:05

FN har formellt antagit ett fördrag som förbjuder användningen av kärnvapen. Massförstörelsevapnet har inte varit förbjudet enligt något fördrag men nu har förbud antagits av 122 länder. USA och NATO:s medlemsländer deltog inte i omröstningen som de såg det som naivt och ouppnåeligt i denna stund då Nordkorea planerar sända kärnvapenmissiler mot andra territorier.

Vatikanradion har talat med msgr. Silvano Maria Tomasi, biträdande sekreterare för avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Han anser att omröstningen var ett nytt steg framåt i sökandet efter fred. Sedan några år har Heliga Stolen och några andra stater arbetat för ett förbud, inte bara mot användningen utan också mot innehav av kärnvapen. Detta tog avstamp vid mötet i Wien i november 2014 dit påven Franciskus sände ett budskap där han insisterade på att det inte är förnuftigt utan oacceptabelt att säkerhet bygger på innehav av kärnvapen.

Att länder som har kärnvapen inte deltog i omröstningen ser msgr. Tomasi som en aning orealistisk. Kemiska och biologiska vapen, minor och klusterbomber är alla förbjudna av den internationella konventionen medan kärnvapen, som är ännu skadligare, förbjuds först nu. Man ser att det skapas en ny mentalitet, att kärnvapeninnehav inte ger säkerhet. Man har rättfärdigat kärnvapeninnehav för sin avskräckande effekt. Trots icke-spridningsavtalet har flera länder lagt till kärnvapen i sina arsenaler, som Pakistan, Indien, Israel och nu Nordkorea säger msgr. Tomasi. Han avslutar: Säkerhet garanteras genom dialog och inte med styrkor.

11/07/2017 09:05