sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid Angelus: Finn vila och tröst hos Jesus

Påven Franciskus vid Angelus - REUTERS

10/07/2017 09:36

Som varje söndag bad påven Franciskus Angelus med de samlade på Petersplatsen klockan 12 den 9 juli. I sin reflektion utgick han från dagens evangelium Matteus 11:28 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Påven betonade att Jesus först säger Kom! och att detta betyder att ta steget och reagera, för att vi gör ofta felet i mörka stunder att gå in i oss själva och tycka att livet är orättvist. Vägen ut är att ta Jesus hand och resa sig upp. Men man måste också veta var man ska gå, så att man inte faller för det som roar oss en stund som sedan lämnar oss ensamma igen, som fyrverkerier. Därför säger Jesus ”Kom till mig” sa påven och la till: Om någon har denna mörka sida, sök upp Jesus - gå till en barmhärtighetsmissionär, gå till en präst och gå till Jesus - och berätta om denna för honom. Han väntar alltid på oss, inte för att magiskt lösa problemen, utan för att göra oss starka så att vi kan hantera dem. Jesus tar inte bort världens tyngder men ångesten i hjärtat. Han tar inte bort korset, men bär det med oss.

När Jesus kommer in i livet kommer friden som består när vi lider. Om vi ber varje dag och för en förtrolig dialog med Honom och bekantar oss med Hans ord känner vi hans förlåtelse och äter av Livets bröd och känner oss älskade och tröstade av Honom.

Jesus själv upprepar om och om igen: Lär av mig, så skall ni finna vila för er själ. (vers 29) . Så låt oss under sommaren vila kroppen utan att glömma bort att söka den sanna vilan i Herren. Jungfru Maria, vår mor, hjälper oss med detta och tar alltid hand om oss när vi är trötta eller ledsna och tar med oss till Jesus.  

10/07/2017 09:36