sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till G20-mötet: Prioritera dialog och gemensamma lösningar

Påven Franciskus - RV

10/07/2017 08:41

Påven Franciskus sände ett budskap 29 juni till Tysklands förbundskansler Angela Merkel och G20-mötet i Hamburg. Han skriver att han med detta budskap följer de två tidigare påvarnas spår att sända budskap till möten som detta.

Mötets program är naturligtvis koncentrerat kring världens pågående konflikter och migrationsproblem skriver påven och påminner om sin apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium. Där föreslår han fyra handlingsprinciper för att bygga ett broderligt, rättvist och fredligt samhälle: tid är större än rum, enhet segrar över konflikt, verklighet är viktigare än idéer och helheten är större än delarna. Påven skriver att dessa handlingslinjer, som är mänsklighetens gamla visdom, även kan hjälpa till vid mötet i Hamburg.

Påven fördjupar sig i dessa fyra principer och önskar att ledande personer tänker om och prioriterar hjälp till fattiga och lidande personer oavsett ras, religion och kultur och vägrar väpnade konflikter. Krig är aldrig en problemlösning. Påven skriver sedan att han ber till Gud för att G20 i Hamburg ska följa föredömen som Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet och många fler  och sätta dialogen och gemensamma lösningar i första rummet. Problem ska lösas på konkret sätt men en helhetsbild är nödvändig. Påven citerar påven Benedictus XVI och varnar för att de ur ekonomisk synvinkel starkaste länderna måste värna om de svagaste, så att lösningar blir universella och bestående för allas bästa.

Påven ber om Guds välsignelse över mötet i Hamburg och över det internationella samfundets alla ansträngningar att skapa en ny innovativ, sammankopplad, hållbar, miljöansvarig era som inkluderar alla människor och individer.

10/07/2017 08:41