sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Vi behöver gå ut och möta andra!

Påven vid ett möte

07/07/2017 09:44

Påven Franciskus sände ett videobudskap till Schuolas Occurentes möte som hölls i Jerusalem 2-5 juli på temat ”Fredsbygge genom möteskultur på universitet och i skola". Vid mötets avslutningsceremoni spelades påven videobudskap upp för deltagarna.

Scholas Occurrentes är ett initiativ som riktar sig till världens unga personer och som har sitt ursprung i Buenos Aires 2001 då Jorge Bergoglio var ärkebiskop i staden. Målet är att integrera elever och studenter av alla religioner i såväl privata som statliga skolor och lära dem att se till det gemensamma bästa och påven Franciskus driver denna internationella organisation.

I sitt videobudskap talade han om att vi alla, oavsett bakgrund, tro och liv, andas samma luft och går på samma mark i vårt gemensamma hem. Han uppskattade mötet och att deltagarna har varit enade under dessa mötesdagar. Han talade om hur man genom att se på varandra när man talar möts och hur dessa möten öppnar själen och sa att detta som sker i möten med varandra är själva Skapelsen.

När vi ser att livet har en mening vill vi fira detta. Vi känner den djupaste känslan som finns, tacksamhet. Påven sa vidare att Scholas vill lära ut just detta, att utbildning öppnar upp det okända för oss och gör oss fria från fördomar så att vi kan hålla drömmar vid liv och hitta nya vägar. Här talade påven om vikten av att vuxna inte tar ifrån barnen förmågan att drömma och leka. ”Om vi inte låter barnet leka beror det på att vi inte kan leka och om vi inte kan leka förstår vi vare sig tacksamhet, gottgörelse eller kreativitet. Detta möte har lärt oss att det är vår plikt att lyssna på barnen och skapa en känsla av hopp så att dessa drömmar växer och för oss samman. En dröm som man delar med andra blir ett folks utopi och möjligheten att skapa ett nytt sätt att leva.”

Påven sa vidare att världen vi lever i idag är full av rädsla för det annorlunda och skapar murar och att detta skapar den värsta mardrömmen som finns, att leva som fiender. ”Som denna värld behöver gå ut och möta andra!” utbrast påven.

Påven tackade alla närvarande och bad akademiker vid världens alla universitet som representerades vid detta möte att inte stänga in sig utan lyssna. Han avslutade med att tacka värdländerna Israel och Palestina och de inbjudna från hela världen för att drömma och från hjärtat skapa en möteskultur i världen.

 

 

07/07/2017 09:44