sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens kondoleanser med anledning av kardinal Meisners bortgång

Kardinal Joachim Meisner - AFP

06/07/2017 09:58

Påven Franciskus sände sina kondoleanser till ärkebiskopen i Kölns stift kardinal Rainer Woelki med anledning av kardinal Joachim Meisners bortgång på morgonen 5 juli vid 83 års ålder. Joachim Meisner var ärkebiskop av Köln mellan 1988 och 2014. Påven skriver i sitt meddelande ”Kardinal Meisner förkunnade den Glada nyheten med djup tro och sann kärlek till kyrkan. Må Herren Kristus belöna honom för hans trogna tjänst att utan rädsla se till människorna i öst och väst och låta honom ta del av himmelens helgonskara.”

Joachim Meisner föddes 25 december 1933 i Breslau i Schlesien. Han studerade teologi i Erfurt och prästvigdes 1962. I Erfurt var han medarbetande vikarie i två församlingar och tog hand om den andliga vården inom Caritas. 1975 utsåg påven Paulus VI honom till titulärbiskop av Vina.

1980 utsåg Johannes Paulus II honom till styret av Berlins stift som omfattade både öst och väst. Han bodde i Östberlin men reste mellan stadens två sidor. Han utnämndes till kardinal vid koncistoriet 2 februari 1983.

1982 till 1989 var han ordförande för biskopskonferensen i Berlin och 1988 utsågs han till ärkebiskop av Köln och innehade den posten fram till 2014 då påven Franciskus gav honom tillåtelse att avgå.   

Kardinal Meisner var delegat/ordförande vid den andra särskilda församlingen vid Europas biskopssynod och medlem i kardinalsrådet för studier av Heliga Stolens organisatoriska och ekonomiska problem. Han deltog i konklaverna 2005 och 2013 då de två senaste påvarna valdes. På grund av hög ålder var han då ej röstberättigad. Med hans bortgång omfattar nu kardinalskollegiet 224 kardinaler varav 121 röstberättigade och 103 ej röstberättigade.

 

06/07/2017 09:58