sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Joaquín Navarro-Valls har gått bort

Joaquín Navarro-Valls - ANSA

06/07/2017 09:01

Joaquín Navarro-Valls gick bort 5 juli i Rom efter en tids sjukdom. Han var Heliga Stolens presschef mellan 1984 och 2006 och starkt bunden till helige påven Johannes Paulus II. Begravningen kommer att hållas fredagen 7 juli kl. 11 i Sant’Eugenio-kyrkan i Rom.

Joaquín Navarro-Valls föddes i Cartagena i Spagna 16 november 1936. Han var läkare specialicerad i psykiatri och utbildade sig senare till journalist. Under 60-talet var han sekreterare för Opus Deis delegation i Barcellona och engagerades sig i såväl apostoliska sammanhang som sociala och dem inom utbildning. Han arbetade sedan i Rom som journalist och valdes till chef för Roms utrikeskorrespondenter. 1984 valde Johannes Paulus II honom till presschef för Heliga Stolen, vilket han fortsatte att vara fram till påvens död och under de första 15 månaderna under påven Benedictus XVI:s pontifikat. Hans relation till helige påven Johannes Paulus II var mycket nära. Påven sände honom på känsliga uppdrag som till Gorbatjov och Fidel Castro och var en av de få som han firade sin sommarsemester tillsammans medi bergen.

Navarro-Valls vördade djupt Johannes Paulus II och sa år 1993 “Jag är medveten om att jag måste stå till svars för Gud för den enorma lyckan för att ha fått arbeta nära en man omkring vilken man känner nåd. Eller för att uttrycka det bättre, där rör man djupet av hans bön och besluten som han tar som konsekvens av denna bön”. Timmarna innan påven gick bort var han mycket rörd vid tv-rapporteringarna.

Vid 70-års ålder 2006 lämnade han över uppdraget som Heliga Stolens presschef till jesuitpater Federico Lombardi och arbetade sedan med italiensk och internationell press och tv och sedan 2007 var han bland annat ordförande för den rådgivande nämnden vid universitetet Campus Bio-Medico i Rom.

Joaquín Navarro-Valls vittnade om trohet till kyrkan, sin kallelse till Opus Dei, sin familj och vänner. 

06/07/2017 09:01