sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid FN: Öka äldres bidrag till utvecklingen

Msgr. Auza - RV

06/07/2017 11:54

Msgr. Bernardito Auza, apostolisk nuntie och Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York talade vid möte med arbetsgruppen om åldrande personer på temat ”Åtgärder för att öka äldres bidrag till social utveckling” som pågår 5-7 juli. Msgr. Auza inledde med att understryka Heliga Stolens åtagande att förorda respekt för äldres inneboende värdighet. Med tanke på det allt större antalet äldre i världen är vikten på uppmärksamheten av dem än större. Påven har sagt att tack vare framstegen inom medicinen har livstiden ökat, men samhället har inte utökat sin uppmärksamhet på livet.

Åldringar har större tendens att hamna i fattigdom, dålig hälsa, handikapp, social isolering, våld, att bli övergivna, utnyttjade och ha brist på passande mat, värdigt boende, pålitliga kommunikationsmöjligheter och vård. Uppmärksamheten måste vara större så att de inte hamnar efter.

Msgr. Auza uppskattar sedan diskussionen som mötesdeltagarna ledde på temat “Äldre personers aktiva deltagande i utvecklingen”. Påven har sagt att de äldre utgör en reservoar av visdom för vårt folk. Och msgr. Auza säger att vi måste komma över ”tillkortakommanden i ett samhälle som är programmerat på effektivitet, som följaktligen ignorerar sina äldre”, som påven säger.

Det är nödvändigt att arbeta fram praxis och politik som ökar äldres aktiva politiska deltagande, deltagande i beslutsfattandet, fortsatta roll som ekonomiska bidragsgivare, utökade deltagande på arbetsmarknaden, möjligheten att njuta av en trygg pension i en lämplig ålder liksom tillgång till fortbildning och livslång utbildning.  

Han avslutade sitt inlägg med att betona: att överge och utnyttja äldre, ge dem mindre vårdresurser samt alltmer acceptera eutanasi, bidrar inte till välstånd för kommande generationer.

06/07/2017 11:54