sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Hunger beror på mångas tröghet och egoism hos ett fåtal

Torka - ANSA

04/07/2017 11:54

Hunger och undernäring är resultatet av underutveckling som beror på mångas tröghet och  egoismen hos ett fåtal. Påven Franciskus sände ett budskap till FN:s matorganisation FAO och dess pågående konferens i Rom. Budskapet lästes upp för mötesdeltagarna av statssekreterare Pietro Parolin som också meddelande att påven kommer att besöka FAO 16 oktober.

Påven skriver att när ett land inte klarar av att hantera utveckling,  fattigdom, klimatförändringar och säkerhet är det nödvändigt att FAO och andra mellanstatliga organisationer tillåts vidta stödåtgärder .

Han menar att underutvecklingen som leder till hunger och undernäring inte endast beror på naturkatastrofer utan framför allt mångas tröghet och  egoismen hos ett fåtal. “Krigen, terrorismen och personers tvångsförflyttningar … är inte otur utan  resultat av precisa val”.

Påven stödjer FAO:s insatser att hjälpa lantbrukare som lider av torka att odla och stå vid deras sida precis som kyrkan gör i utsatta regioner. Endast genom en äkta solidarisk ansträngning kan vi slå ut undernäring och fattigdom skriver påven och avslutar att kyrkan kommer att stå i första ledet tillsammans med FAO och det internationella samfundet i denna mycket stora utmaning.

04/07/2017 11:54