sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven kritiserar italienskt pensionssystem

Påven talar

29/06/2017 08:51

På torsdagsmorgonen tog påven Franciskus emot företrädare för det italienska facket Cisl som har samlats i Rom för ett tredagarsmöte. Han sa i sitt tal till dem att han säger nej till skyhöga pensioner för få och ber om ett nytt socialt arbetsavtal så att de unga får jobb.

Det är ett dumt och kortsynt samhälle som tvingar äldre att arbeta alltför länge och en hel generation av unga att stå utan arbete. De unga borde arbeta för allas bästa för att de tillför ny kraft. Påven kritiserade starkt skyhöga pensioner och ojämlikheten som råder i Italien.

Han varnade facket för att bli just den maktinstitution som de i stället borde kritisera. Ekonomin bör alltid finnas i människans tjänst och vara av social karaktär.

29/06/2017 08:51