sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen: Följ martyrernas exempel

Påven vid audiensen - AP

28/06/2017 10:56

Vid den allmänna audiensen på förmiddagen på Petersplatsen talade påven Franciskus vidare om det kristna hoppet och idag utifrån bibelläsningen Matteusevangeliet 10:16-17, 21-22, där Jesus talar till de tolv lärjungarna: ”Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor.” ”Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.”

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar! I vår pågående katekesläsning om det kristna hoppet ser vi nu på martyrernas exempel. Deras hopp gav dem styrkan att till och med dö för sin tro på Kristus. Herren själv varnar sina anhängare för att de skulle stöta på motstånd och fientlighet när de förkunnar Guds rike i denna värld av synd och orättvisa. Jesus ber sina lärjungar att  förkunna evangeliet genom sina liv och ta avstånd från rikedom och makt och stå emot våld, hat och hämnd och lita på att Han övervinner synden och döden. Liksom Hans lärjungar vet vi att Herren aldrig kommer att överge oss. Genom att imitera Hans självuppoffring och kärlek visar vi vår tro på Honom och vårt hopp  och vittnar om detta i världen. På det sättet blir varje kristen en martyr som även idag lägger sina liv åt sidan för tron. Må vi följa martyrernas exempel och bli mer övertygade vittnen mitt i vår vardag om vårt odödliga hopp på Kristi löften.

28/06/2017 10:56