sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Hela påven Franciskus tal till de nya kardinalerna "Håll blicken fäst på korset"

Påven Franciskus och kardinal Anders Arborelius - AFP

28/06/2017 14:46

På onsdagen ledde påven Franciskus ett allmänt ordinarie konsistorium i Peterskyrkan under vilket han tillsatte 5 nya kardinaler, däribland Stockholms katolska biskop Anders Arborelius. Det var en historisk dag för den katolska kyrkan i Sverige då kardinal Arborelius är den första svenska kardinalen någonsin.

Strax före påven överlämnade birettorna - den fyrkantiga huvudbonaden en kardinal bär vid högtidligare tillfällen, kardinalringen och namnet på titelkyrkan, till kardinalerna riktade påven Franciskus sina ord till dem:

"Jesus gick före dem". Det här är bilden som det evangelium (Mark 10: 32-45) vi just har läst presenterar för oss, och som fungerar som bakgrund för den handling som nu äger rum: detta konsistorium för skapandet av nya kardinaler.

Jesus går resolut mot Jerusalem. Han vet fullt ut vad som väntar honom där. Vid mer än ett tillfälle hade han talat om det till sina lärjungar. Men det finns en klyfta mellan Jesu hjärta och lärjungarnas hjärtan, som endast den Helige Anden kan överbrygga. Jesus vet det, därför har han tålamod med dem. Han talar uppriktigt till dem och framför allt går han före. Han går först.

Längs vägen distraheras lärjungarna av bekymmer som inte har något att göra med Jesu "riktning", Jesu vilja, som helt är en med Faderns. Till exempel hörde vi hur de två bröderna Jakob och Johannes tänker på hur stort det skulle vara att få sitta till höger och till vänster om Israels konung (v. 37). De ser inte verkligheten! De tror att de ser, men det gör de inte; att de vet, men de vet inte. De tror att de förstår bättre än andra, men de förstår inte ...

För verkligheten är helt annorlunda. Jesus ser den och han leder deras steg. Verkligheten är korset. Det är världens synd som han har kommit för att ta på sig själv, och utrota från männens och kvinnornas jord. Verkligheten är de oskyldiga som lider och dör som offer för krig och terrorism. Verkligheten är det slaveri som fortsätter att kränka den mänskliga värdigheten även i en epok av mänskliga rättigheter. Verkligheten är flyktinglägren som ibland verkar mer som ett helvete än skärselden; verkligheten är den systematiska kasseringen av allt som inte längre är användbart, inklusive personer.

Det här är vad Jesus ser när han går mot Jerusalem. Under hans offentliga liv förmedlade han Faderns milda kärlek genom att hela alla som var förtryckta av den onde (se Apg 10:38). Nu inser han att ögonblicket har kommit att gå på djupet och utrota ondskans rot. Och därför går han resolut mot korset.

Även vi, bröder och systrar, vandrar med Jesus längs denna väg. Jag talar framför allt till er, kära nya kardinaler. Jesus "går före er", och han ber er följa honom resolut på hans väg. Han uppmanar er till att se på verkligheten, för att inte låta er distraheras av andra intressen eller perspektiv. Han har inte kallat er till att vara "prinsar" i kyrkan, att "sitta på höger eller vänster sida". Han uppmanar er till att tjäna som han gör och med honom. Att tjäna Fadern och era bröder och systrar. Han kallar er till att bemöta världens synd och dess effekter på dagens mänsklighet, som han gjorde. Följ honom och gå före Guds heliga folk med era blickar fästa  på Herrens kors och Uppståndelse.

Och nu, med tro och genom Jungfru marias förbön, låt oss be den Helige Ande att överbrygga varje klyfta mellan våra hjärtan och Kristi hjärta, så att våra liv kan vara helt till i Guds och alla våra bröders och systrars tjänst.

28/06/2017 14:46