sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Nya kardinaler från alla världens hörn

Kardinaler

27/06/2017 15:31

Sverige får sin genom tiderna första kardinal. Påven Franciskus vilja att den universella kyrkan inte ska glömma bort något hörn i världen ser man även i hans val av nya kardinaler. I Sverige är katolicismen en minoritetsreligion och biskop Anders Arborelius anser att vi i vår tid ofta glömmer bort att det är vår plikt och även ett privilegium att ära och förhärliga Gud. Han påminner om att människan inte förminskas av det, utan tvärtom gör det henne större, friare och lyckligare.

Andra länder som under konsistoriet berikas med en kardinal är Laos, Spanien, Mali och El Salvador. Även i dessa länder ser man att katolska kyrkan på ett eller annat sätt lider, antingen för att den är en minoritet eller för att den går emot nya tankeströmningar.

År 2016 var historiskt för den lilla katolska kyrkan i Laos med tre nya prästvigningar i september och saligförklaring av 17 martyrer i december. Den apostoliske vikarien i Paksé, msgr. Mangkhanekhoun var mycket glad det nya samarbetet mellan katolska kyrkan och landets civila myndigheter. Händelserna gav folket i Laos en känsla av full gemenskap med den universella kyrkan.

I början av 2000-talet lämnade många spanska ungdomar katolska kyrkan och antalet icke-troende och ateister ökade. På 8 år sjönk antalet praktiserande unga katoliker drastiskt. Enligt undersökningar beror denna nya trend på att de unga anser att kyrkan lägger sig i landets politik för mycket och det handlar främst om kyrkans motstånd mot samkönade äktenskap och abort, preventivmedel och samlag före äktenskapet. Man anser att det är svårt att kombinera religionen med dagens vanor. Biskop Anders Arborelius sa inför ett besök i Spanien att ”de troendes största utmaning är den allmänt sekulära atmosfären. Dagens materialistiska och individualistiska livsstil gör det svårt. Men nu börjar människor bli trötta på sekulariseringen och det är positivt. Vi måste sprida evangeliet bättre och det tror jag vi lättast gör genom religiösa kontakter i vardagen, exempelvis i arbetet”. ”Vittnesbörden från en verkligt hängiven katolik kan uträtta under”. 

I Mali är det mycket svårt att vara kristen och i februari i år kidnappades en Franciskansyster. Islamistiska grupperingar utövar stort förtryck. 1,5 % av landets invånare är katoliker.

I El Salvador dominerar den katolska tron men de senaste tiotal åren har antalet praktiserande medlemmar sjunkit. Det har uppstått livliga diskussioner om katolska kyrkans abortmotstånd.

27/06/2017 15:31