sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen vid FN: Nej till abortmedel i hjälpkit

Påven med knäppta händer - RV

27/06/2017 13:11

Msgr. Ivan Jurkovič gjorde ett inlägg 23 juni vid möte med FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC i Genève om hur man kan stärka samordningen av FN:s insatser vid humanitära kriser. Han inledde med att säga att det i år har varit ovanligt svårt att få till en bra samordning. Heliga Stolen är emot hjälpkit som sänds till fattiga personer som innehåller vakuumextraktion som används för att abortera foster och fasthåller att vård alltid måste rädda liv både moderns och barnets.  

Heliga Stolen anser inte att abort eller tillgång till abort eller aborterande medel ska gå under namnet “sexuell och reproduktiv hälsa” och “sexuell och reproduktiv vård”. Vad gäller genusteorin, gender, anser Heliga Stolen att den termen ska grundas på biologisk sexuell identitet och skillnad och msgr. Jurkovic bad särskilt om att detta uttalande ska ingå i detta mötes anteckningar.

27/06/2017 13:11