sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Biskop Anders Arborelius blir kardinal - hur går ett konsistorium till?

Kardinaler

26/06/2017 18:56

Biskop Anders Arborelius blir kardinal nu på onsdag den 28 juni vid ett konsistorium i Peterskyrkan i Rom. Ett konsistorium är när påven kallar kardinalskollegiet till sammanträde, och oftast rör det sig om ordinarie konsistorium då de kardinaler som är bosatta i Rom deltar, medan alla kardinaler spridda i världen kallas till  extraordinarie konsistorium . Konsistorium kan vara slutna möten, men i det här fallet rör det sig om ett allmänt ordinarie konsistorium som till sin form är en gudstjänst, och som börjar kl. 16.00 på onsdagen i Peterskyrkan.  Man kan följa ceremonin i tv via CTV eller Vatikanradions hemsida.

Gudstjänsten kan i punktform sammanfattas så här:

Påven Franciskus inleder med en hälsning, varpå en av de fem blivande kardinalerna i allas namn uttrycker sin vördnad och tacksamhet för påven.

De fyra andra som blir kardinaler är:

ärkebiskopen av Bamako i Mali, Jean Zerbo;

ärkebiskopen av Barcelona, Juan José Omella;

den apostoliske vikarien för Paksé i Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun;

samt hjälpbiskopen i ärkestiftet San Salvador i El Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Påven Franciskus ber sedan en inledande bön, där han hänvisar till den salige aposteln Petrus stol, det vill säga påveämbetet som Franciskus innehar.

Därefter läses ur Markusevangeliet 10:32–45, som berättar om lärjungarna Jakob och Johannes, vilka önskar sitta till höger och vänster om Jesus, något som Jesus avfärdar med motiveringen att de inte förstår vad lidandet innebär. Evangeliet avslutas med orden: ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Påven Franciskus håller därpå en predikan som på latin kallas allocutio, ett högtidligt tal.

Påven Franciskus kungör att han i apostlarna Petrus och Paulus och i hela den katolska kyrkans namn ska tillsätta kardinalerna i fråga, som ska ha som uppgift att hjälpa påven i hans ämbete. På latin används uttrycket Creatio novorum Cardinalium, det vill säga ”skapande” av nya kardinaler.

De fem nya kardinalerna ber trosbekännelsen och avlägger sedan sina löften, med vilka de lovar och svär att de ska, med trohet och kärlek tjäna kyrkan, påven Franciskus och hans efterföljare.  

Sedan följer en ritual med symboler. Kardinalerna tar emot den röda hatten, birettan, och en ring. De tilldelas också en kyrka i Rom som de får ansvaret för, något som kallas ”titulus” – en titulärkyrka, som markerar att de genom att vara kardinaler även tillhör Roms stift, trots att de flesta av kardinalerna är biskopar i stift runt om i världen.

Som en avslutning på denna symboliska rit omfamnar de nya kardinalerna och alla andra kardinaler varandra, då de kardinaler i kardinalskollegiet som är bosatta i Rom deltar i konsistoriet.

Därpå ber alla Fader Vår, och påven avslutar med en bön och välsignelsen. Tillsammans med Peterskyrkans kör sjunger alla Salve Regina. 

Dagen efter firar de nya kardinalerna mässan med påven Franciskus, en utomhusmässa på Petersplatsen, på de heliga apostlarna Petrus och paulus högtid. 

26/06/2017 18:56