sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Helgon

Ukrainsk mässa i Peterskyrkan på söndagen

Helige Josaphat

23/06/2017 12:59

På 150-årsdagen av kanoniseringen av den helige Josaphat Kuntsevych hålls en nationell pilgrimsfärd från Ukraina och diasporan, till St. Josaphats grav i Vatikanen.

På denna dag, kommer hans salighet Sviatoslav Shevchuk, ärkebiskop för den grekisk-ukrainska katolska kyrkan fira den mässan i ​​Peterskyrkan. Ukrainaren Sankt Josaphat, biskop och martyr, helgonförklarades mer än två århundraden efter hans död, år 1867, av påven Pius IX. Idag är bevaras hans reliker i Peterskyrkan.

23/06/2017 12:59