sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Irak - livet återupptas på Niniveslätten

Patriarken Sako - EPA

23/06/2017 11:12

I städerna och byarna på Niniveslätten försöker man nu att återuppta livet även tack vare den generösa och konkreta hjälpen från utländska organisationer och volontärer som är måna om att hjälpa de kristna irakierna i den svåra situationen.

Men en verklig återuppblomstring kan ske endast om de lokala befolkningarna inte förblir passiva och bara väntar på att få allt från staten och välgörenhetsorganisationerna. Den kaldeiska patriarken Sako i Baghdad ger det rådet till alla troenden i sin kyrka efter besöket han i dessa dagar har gjort i Mosul och flera byar på Niniveslätten. I ett uttalande som har publicerats av patriarkatets officiella medier uttrycker patriarken Sako sin tacksamhet till volontärerna i framförallt franska organisationer som nu arbetar hårt på Ninivesläätten trots det svåra klimatet, “medan invånarna”, säger han,  “lider av frustrering och många irrar omkring och klagar och kritiserar och talar om pengar de behöver utan att ens tacka personer och organisationer som hjälper dem”.     

Patriarken råder således befolkningarna på Niniveslätte av låta sig inspireras av volontärerna som är engagerade även i återuppbyggnaden av hus och kyrkor som förstördes under den jihadistiska ockupationen. Volontärernas exempel kan hjälpa alla att påta sig sina personliga ansvar och spontant vidta åtgärder för återupprättandet av det sociala livet i städerna och byarna på Niniveslätten, medvetna om att ingen hjälp som kommer utifrån är tillräcklig för att dessa platser som var öde i tre år skall kunna återuppblomstra, framhåller den kaldeiske patriarken Sako i Baghdad.

23/06/2017 11:12