sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till världens präster: Ha sunt förnuft och tyng inte folket

Påven ber vid fader Mazzolaris grav - RV

21/06/2017 11:46

Tisdagen 20 juni gjorde påven Franciskus en privat pilgrimsfärd inom Italien till Bozzolo i Cremona stift och Barbiana i Florens stift för att be vid fader Primo Mazzolaris och fader Lorenzo Milanis gravar.

Påven togs emot av biskopen av Cremona msgr. Antonio Napolioni och Bozzolos borgmästare och bad vid fader Primo Mazzolaris grav i kyrkan tillägnad Petrus och höll ett minnestal för de troende i kyrkan. Han sa där att han gjorde denna pilgrimsfärd för att gå i dessa två kyrkoherdars spår som båda bar fram ljus trots många svårigheter. Fader Primo Mazzolari (1890-1959) kallades ”Italiens kyrkoherde” och den helige Johannes XXIII sa att han basunerade ut den Helige Anden och salige Paulus VI sa att ”han gick framåt med så stora kliv att man inte kunde följa med. Därför led han och även vi. Det är profeternas öde.”

Påven bad alla Italiens präster att meditera över fader Mazzolaris budskap och liknade det vid tre scenarier, som skildrar den verklighet han levde i: floden, bondgården och dalgången. Fader Primo utförde sin tjänst längs floden, som också är en symbol för kraften i Guds nåd som oavbrutet flyter in i världen. Han hjälpte många lidande personer och påminde sina seminarister om att upprepandet är prästens styrka, men att upprepandet måste vara själfullt och levande. Vid sidan om sanningen som man upprepar måste det finnas något personligt för att visa att jag tror på det jag säger. Fader Mazzolari beklagade sig inte för det som kyrkan hade varit utan försökte ändra på kyrkan och världen genom passionerad kärlek och ovillkorlig hängivenhet. I sin skrift ”La parrocchia” (Församlingen) föreslår han en samvetsrannsakan inom församlingen.

Bondgården är bilden av familjen som lever och arbetar tillsammans och påminner om den tidens utflyttning till städerna. Påven sa att liksom han själv, ville fader Mazzolari ha en kyrka som gick ut till människorna. Fader Mazzolari sa att den kristna är avskild från människan och sättet att prata på kan ingen förstå utan att först ha blivit introducerad. Påven vände sig till Italiens och hela världens präster: ”Ha sunt förnuft! Vi ska inte tynga folkets axlar.”

Dalgången – Vid Bergspredikan förberedde Jesus apostlarna på slätten som öppnar sig. Fader Primo öppnade många horisonter i den svåra tiden han levde. Han sa att de fattiga ska älskas som de är utan att man försöker att omvända dem och han utförde inte prosyletism. Påven Benedictus XVI har sagt att kyrkan och kristendomen inte växer genom prosyletism utan genom att man dras till den genom vittnesbörd. Fader Primo sa vad gäller pengar: ”Människans stil: med mycket gör du lite. Guds stil: med inget gör du allt.

I Barbiana togs påven emot av Florens ärkebiskop kardinal Giuseppe Betori och Vicchios borgmästare Roberto Izzo då han gjorde ett privat besök på stadens kyrkogård för att be vid fader Lorenzo Milanis grav (1923-1967) i samband med 50-årsminnet av hans död. I den intilliggande trädgården höll påven ett minnestal till fader Milani. Han som vittnade om att i Kristus möta sina bröder och systrar i deras behov och tjäna dem. Han undervisade i grundskolan och brann för sin mission genom undervisningen och för att öppna människan för det gudomliga. Han ville ge de fattiga ordet, eftersom detta ger värdighet, frihet och rättvisa.

Påven tackade alla lärare för att hjälpa de unga generationerna att växa och sa att fader Milani visade kyrkans moderliga och omsorgsfulla sida för att ge alla möjligheten att möta Gud. 

21/06/2017 11:46