sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens kondoleanser till de branddrabbade i London

Bön - RV

17/06/2017 11:52

Påven Franciskus har sänt kondoleanser till de drabbade vid höghusbranden i London genom ett telegram undertecknat statssekreterare kardinal Pietro Parolin och som sändes till ärkebiskopen av Westminster kardinal Vincent Nichols.

Påven anförtror offrens själar till Herrens barmhärtiga kärlek och sänder sina kondoleanser till de drabbade familjerna. Påven uppskattar alla modiga hjälpinsatser som gjordes och välsignar det drabbade samhället med fred och styrka.

17/06/2017 11:52