sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen om värdigheten hos personer med mental ohälsa

Omsorg

17/06/2017 10:35

Msgr. Ivan Jurkovič Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève talade vid Rådet för mänskliga rättigheter om fysisk och mental hälsa.

Han inledde sitt tal med att citera påven Johannes Paulus II vid Påvliga rådet för hälsovårds möte för 20 år sedan: Vem som än lider av mental ohälsa bär alltid Guds avbild och likhet inom sig, precis som alla människor. Dessutom har de alltid en omistlig  rätt att även behandlas därefter. Msgr. Jurkovic sa att Heliga Stolen uppskattar att man uppmärksammar psykisk ohälsa därför att det alltför länge har ignorerats, isolerats och gömts undan. Nu hoppas Heliga Stolen på att samveten ska vakna så att man i samhällets alla skikt ska inse att alla personer bär på den inneboende värdighet som Gud har gett människan. 

Vad gäller liv och värdighet insisterar påven Franciskus i sin apostoliska uppmaning Evangelii Gaudium på att mänskligt liv är heligt och okränkbart. Varje civilrätt bygger på erkännandet av den första, grundläggande och villkorslösa rätten som är rätten till livet. Vi har skapat en slit-och släng-kultur som nu sprider sig.

Heliga Stolen främjar en integrerad biologisk, psykosocial och samhällsbaserad mentalvård och vill dessutom påpeka vikten av andlig vård för att hjälpa personer som lever med eller drabbas av psykiska problem. Andlig vård ska inte missförstås och förväxlas med “healing” och utesluta medicinsk, psykologisk och social hjälp. Andlig vård är en viktig del i en integrerad vård som ser personen i sin helhet och som förenar människokroppen med dess psykologiska, sociala och andliga dimension.

17/06/2017 10:35