sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Vatikanen: Internationell debatt om korruption

Kardinal Turksons bok om korruption - RV

16/06/2017 08:38

Företrädare för kyrkan, rättsväsendet och föreningar samt brottsoffer möttes i Vatikanen för en internationell debatt om korruption. Den organiserades av Påvliga avdelningen för mänsklig utveckling i samarbete med Påvliga akademien för sociala studier.

Man diskuterade utifrån utkastet av dokumentet ”Identitet och mål” som efter dagens inlägg modifierades och godkändes. Prefekt för avdelningen kardinal Peter Turkson berättar för Vatikanradion att man ville hålla denna debatt för att ta itu med korruptionen, som förstör människans inneboende värdighet. Det handlar om att skydda och främja varje persons värdighet.

Under eftermiddagen sammanfattade avdelningens generalsekreterare msgr. Silvano Maria Tomasi dagens debatt. Han berättar för oss att målet är att göra den allmänna opinionen uppmärksam, så att konkreta åtgärder görs från politiskt håll. Korruptionen är som en skadeinsekt som infiltrerar sig i fattiga och rika länders utvecklingsprocesser och som förstör relationer mellan institutioner och personer. Genom debatten vill man nu skapa en mentalitet och kultur för att slå ut korruptionen och se till det gemensamma bästa.

16/06/2017 08:38