sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Korruption är en cancer som dödar människan och samhället

Korruption - RV

15/06/2017 14:19

Korruption är maffians vardagsspråk, en dödsprocess som förstör personers samlevnad och som gynnar brott och slutligen förstör dem som utför den. Påven Franciskus har skrivit förordet till intervjuboken om korruption av kardinal Peter Turkson och Vittorio V. Alberti, Corruzione, som kommer ut idag torsdag på italienska. I samband med utgivningen hålls en internationell debatt om korruption i Vatikanen som har anordnats av Påvliga avdelningen för mänsklig utveckling i samarbete med Påvliga akademien för sociala studier.

Påven skriver i förordet om ursprunget till ordet korruption; latinets cor-ruptio betyder just fördärva hjärtat. Människan har en relation till Gud och sina medmänniskor och skapelsen och när denna respekteras ser man till det gemensamma bästa. Korruptionen innebär en oordning som får människan på fall.

Påven skriver att  kardinal Peter Turkson i denna bok beskriver grunden till korruptionen och att den gror i människans inre och får den att gro i andra. Människan måste ses ur alla perspektiv och inte bara utifrån sin aktivitet. Den som korrumperar ser sig själv som bättre än andra och den korrumperade personen  förstår inte att den skapar en ond cirkel. En korrupt person söker inte något utanför sig själv och känner sig inte som en syndare. Han är trött men mätt och full av sig själv och likgiltig. Kardinal Turkson försöker att förstå vad som föder korruptionen och skriver om vad kyrkan kan göra. Påven skriver att kyrkans ska lyssna och böja sig inför smärtan och vara barmhärtig och inte vara rädd för att rena och förbättra sig. Som Henri de Lubac har skrivit är världslig andlighet, alltså korruptionen, kyrkans största fara.   

Påven skriver att vi med denna medvetenhet kan stå vid hjälpa oss själva och den lidande mot korruptionen och dess konsekvenser. Vi måste alla, kristna och icke kristna, arbeta tillsammans  för att slå ut denna hädelse, denna cancersvulst som tar plats i våra liv. Det är brådskande att bli medveten om detta och det krävs utbildning och en barmhärtig kultur samt ett samarbete från allas sida.

15/06/2017 14:19