sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinalerna uppdaterar påven på arbetet med att reformera romerska kurian

C9 möter påven - REUTERS

15/06/2017 15:46

Det 20:e C9 mötet avslutades på onsdagen i Vatikanen. Under tre dagar hade kardinalsrådet träffat påven för att informera honom om den fortsatta reformen i kurian och Vatikanen. Nästa sådant möte är planerat att äga rum i september.

Kardinalrådet studerar hur man ska reformera den apostoliska författningen "Pastor Bonus" över den romerska kurian. Enligt den heliga Stolens presstalesman, Greg Burke, diskuterade de samlade kardinalerna och påven om nya sätt på vilka den romerska kuria bättre kan tjäna de lokala kyrkorna, och ytterligare decentralisering av romerska avdelningar, statusen för diakoner som är ogifta och änkemän, liksom interna problem angående kurians olika avdelningar.

Kardinal George Pell beskrev Ekonomisekretariatets uppdateringar, vid vilket han är ordförande. Särskild uppmärksamhet ägnades åt stegen i planeringen av de ekonomiska resurserna och genomgång av det första kvartalet 2017, som i stor utsträckning har hållit sig till budgeten.

Prefekten för Kommunikationssekretariatet, Msgr Dario Edoardo Viganò, presenterade en rapport om hur långt arbetet har kommit i reformationen av Vatikanens media, i enlighet med påve Franciskus uppmaning att ta itu med den digitala och tekniska utvecklingens utmaningar,  i en snabbt föränderlig värld.

Han illustrerade den ekonomiska och administrativa utvecklingen i en produktresumé, som visar positiva resultat. Han förklarade sedan projekten i realiseringsfasen av det nya kommunikationssystemet, i enlighet med den Heligas Faderns tal i samband med kommunikationssekretariatets första årsmöte.

Vad gäller decentralisering av kurians avdelningar sa Greg Burke att man presenterade förslag på bland annat möjligheten att överföra några funktioner från de romerska avdelningarna, till de lokala biskoparna eller biskopråden, i en anda av sund decentralisering. Till prästerskapskongregationens arbete att undersöka och avväga de permanenta diakonernas tillstånd angående ordination, nytt äktenskap för en diakon som är änkeman, och förfrågan av prästvigning av en permanent diakon som är änkeman.

Kardinalsrådets nästa möte  kommer att äga rum den 11, 12 och 14 september 2017

15/06/2017 15:46