sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Heliga Stolen: Ensamkommande barn - bevis på misslyckade system

Barn och ungdomar kommer ensamma till Europa - ANSA

14/06/2017 09:08

Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève deltog i paneldiskussionen om ensamkommande migrerande barn och ungdomar vid Rådet för mänskliga rättigheter.

Heliga Stolen är mycket tacksam för att man tar upp problematiken kring ensamkommande barn och ungdomar. Msgr. Jurkovic påminde om påven Franciskus budskap på Världsdagen för migranter och flyktingar 2017 där han talade om riskerna de utsätts för och att de är ”osynliga och utan röst och gömda för världens ögon”. Han sa att barnen och ungdomarna ofta hamnar i total misär och är offer för människohandlare. Detta är en förolämpning mot människans värdighet och strider mot Barnkonventionen och hela det internationella samfundet borde göra allt för att lösa dessa problem.

Msgr. Jurkovic påminde om att Heliga Stolen tillsammans med International Catholic Migration Commission (ICMC) och Caritas Internationalis  ordnade ett sidomöte under Rådet för mänskliga rättigheters senaste möte där man tog upp frågan varför så många barn och ungdomar reser utan föräldrarnas skydd eller andra familjemedlemmar. Heliga Stolen upprepar sin starka appell för att skydda varje persons värdighet och grundläggande rättigheter och att humanitära lagar och principer måste vara en priorritet och barnen måste skyddas.

Att respektera barn är att respektera hela mänskligheten, eftersom de är vår framtid och vårt hopp. Barn ska inte straffas eller utsättas för straffåtgärder på grund av sin egen migrationsstatus eller deras föräldrars. Det borde inte vara ett alternativ att hålla fast migrerande barn, barnets bästa bör alltid råda. Faktum är att även en kort fängelsestid kan få livslånga konsekvenser för barnets utveckling. Det är ett brådskande behov av ett framsynt tillvägagångssätt för att ta itu med de tragiska och oacceptabla situationer som driver en så kraftig ökning av antalet barn som överger sina födelseland och söker ensam till tillflykt och hopp för framtiden. Möjligheten till autentisk integrerad mänsklig utveckling bör garanteras för alla barn.

Msgr. Jurkovic underströk avslutningsvis att ensamkommande barn och ungdomar är ett dramatiskt bevis på ojämlikhet och misslyckade system.

 

 

14/06/2017 09:08