sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Intervjuer

Katolikernas lilla katekes som kom på svenska under reformationen - nu i ny utgåva

jesuitpater Fredik Heiding - RV

13/06/2017 14:18

Mitt under reformationen utgavs en katolsk katekes på svenska, i slutet av 1500-talet. Den var skriven av jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes till svenska. I samband med reformationsminnet ger Skara stiftshistoriska sällskap ut katekesen på nytt i modern bearbetning. Jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala, har skrivit inledning och kommentarer till katekesen samt tecknat ett porträtt av Canisius. I en intervju med Vatikanradion talar han om Petrus Canisius och katekesen, och om varför man gav ut en katolsk katekes på svenska så sent som 1580. Lyssna här: 

13/06/2017 14:18