sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Msgr. Audo: Kvinnor hjältar i kriget i Syrien

Msgr. Antoine Audo

10/06/2017 09:17

Bland deltagarna i Påvliga rådet för interreligiös dialogs plenarmöte ses msgr. Antoine Audo, kaldeisk biskop av Aleppo och ordförande för Caritas Syrien. Han förklarar i en intervju med Vatikanradion att kvinnorna under krigsåren i Syrien har varit riktiga hjältar.

Plenarmötets tema är “Kvinnans roll i en universell broderlig fostran” och msgr. Audo säger att vi kristna måste ha större tillit till kvinnornas roll som fostrare och i ämbeten med samhällsansvar. Han har uppskattat de viktiga inlägg som kvinnor har gjort under mötet inför kardinaler och biskopar. Han säger att detta är vägen mot framtiden.

Msgr. Audo berättar att kvinnor i Syrien inte ses på socialt och politiskt plan men att de är symbolen för livets beständighet. Kvinnorna kan lida men ändå stå på fötter och vara nära sina barn och sin familj och msgr. Audo kallar dem krigets hjältar.

Men msgr. Audo ser ingen vilja till försoning i landet. Fram tills nu handlar allt om att förstöra och åtskilja för att komma åt regionens rikedomar från lokalt och internationellt håll. För att komma ur kriget behöver Syrien få respekt som stat, regering och historia. Man bör inte uppmuntra till uppdelning för vinning. Det behövs en politisk lösning.

Hur ser då msgr. Audo på att kampen mot islamismen i Syrien har skapat konsekvenser med attentat i alltifrån Asien till Europa? Den muslimska världen är djupt förödmjukad av det moderna samhället, för att den inte har en historia och religion som bygger på respekt säger han. Detta är den psykologiska situationen som sedan utnyttjas från politiskt håll för att skapa våld för ekonomisk vinning. Om detta är msgr. Audo övertygad.

10/06/2017 09:17