sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Jurkovic: Internationell solidaritet - det gemensamma bästa

Msgr. Ivan Jurkovic - RV

08/06/2017 11:36

Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovič gjorde ett inlägg  vid Rådet för mänskliga rättigheters 35e möte om internationell solidaritet.  

Han sa att FN är kallat att ta itu med dagens olika utmaningar med migration, klimatförändringar, naturkatastrofer, väpnade konflikter och den växande klyftan mellan fattiga och rika. Heliga Stolens delegation är övertygad om att det mest effektiva svaret på dessa utmaningar är en internationell solidaritet.

Msgr. Jurkovic påminde om påven Franciskus videobudskap till  TED 2017 i april där han talade om att soldariteten borde bli grunden för politiska, ekonomiska och vetenskapliga val samt i relationer mellan personer, folk och länder. Endast genom ett broderligt beteende kan man komma över slit-och-släng-kulturen.

Han la till att solidaritet inte bara är en plikt utan är även av moraliskt värde som kommer ur känslan av ett broderskap mellan alla världens folk. Solidaritet är en ovillkorlig omsorg om andra och kräver ett individuellt och även nationellt och internationellt åtagande. Det är en prioritet att genomföra och stärka principen om skyldigheten att skydda människor och särskilt de mest utsatta. 

Han påminde om kardinal Peter Turksons ord att Agenda 2030 visar att FN har valt solidaritet framför egoism och att det handlar om solidaritet med dagens utstötta, morgondagens fattiga och med framtida generationer.

Msgr. Jurkovic påminde även om påvens ord till EU:s stats- och regeringschefer 24 mars i år där han talade om att solidaritet är det bästa botemedlet mot modern populism. Solidaritet är att vara medveten om att vara del av en enda kropp och sympatisera med andra. Om en lider lider alla.

08/06/2017 11:36