sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Kard Turkson vid FN: Dålig havsmiljö och social utarmning hör ihop

Hav

07/06/2017 08:25

Kardinal Peter Turkson ordförande för Påvliga rådet för mänsklig utveckling talade vid FN i New York vid möte om hållbarhet av världens hav.

Han talade om att mänsklig aktivitet på haven troligen kommer att öka i framtiden. Samtidigt som havstrafiken kommer att öka bland annat för gruv-, olje- och fiskeindustrins transporter förbättras teknologin med en sundare resursutvinning.

Det är en allt större utmaning att göra vår havsmiljö hållbar. Denna utmaning kan sporra till förbättrade regelverk så att ekonomisk och social tillväxt går samman med hållbara miljölösningar. Det kan handla om att ge skattelättnader, se över skadliga eller ineffektiva subventioner och justera kapitalkraven för att uppmuntra finansinstitut att öka utlåning för marina miljövänliga investeringar. Detta för att uppmuntra till positiva förändringar i förvaltningen, skyddet, bevarandet och restaureringen av marina och kust-ekosystem.

Kardinal Turkson sa att haven är mänskliga miljöer, att kvinnor och män bor på och vid dem. Mänsklig miljö och naturens går samman. I sin encyklika Laudato Sì talar påven Franciskus om behovet av en integrerad ekologi som respekterar naturens mänskliga och sociala dimensioner. Vi kan inte bekämpa miljöförstöringen om vi inte också ser till orsakerna som är relaterade till mänsklig och social utarmning. Till exempel slår utarmningen av fiskeresurser mot folk som lever på småfiske. Föroreningar av vatten slår mot de fattiga. Stigning av havsnivån påverkar främst fattiga kustbefolkningar.

Befintliga styrningsstrukturer för hav är mestadels fastställda sektorsvis, baserade på användning och detfinns juridiska luckor. Man måste se över bevarande och hållbar förvaltning av ekosystemen på kust och hav.

Kardinal Turkson avslutade med att sägaatt Heliga Stolen ser FN:s roll i denna i denna förvaltning som viktig och att det krävs en mer effektiv och enhetlig FN-strategi. Till exempel skulle det vara välkommet med en utvidgning av referensvillkoren för FN OCEANS som samordning inom FN.

07/06/2017 08:25