sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Maria Hildingsson "I Europa är det många som vill men inte kan forma en familj"

Under mötet med FAFCE

02/06/2017 19:20

Efter påven Franciskus audiens med FAFCE på torsdagen, talade generalsekreterare Maria Hildingsson om mötet med påven och 20-årsjubilet av den europeiska paraplyorganisationen FAFCEs arbete. Tjugo år efter starten, sa påven Franciskus att "familjen fortsätter att vara den grundläggande cellen i samhället”.

Lyssna här: 

02/06/2017 19:20