sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till FAFCE "Lösningen på Europas kris är att främja och stödja familjen"

Påven Franciskus under mötet med FAFCE

01/06/2017 16:38

"Det mest värdefulla för Europa fortsätter att vara familjen” Det sa påven Franciskus på torsdagen då han tog emot deltagarna vid 20-årsjubilet av den europeiska paraplyorganisationen FAFCE, som samlar katolska familjeorganisationer från 14 europeiska länder. Tjugo år efter starten, sa påven Franciskus att "familjen förtsätter att vara den grundläggande cellen i samhället”.

FAFCE är närvarande och aktiv i Europarådet, konferensen för internationella icke-statliga organisationer och i EU:s plattform för de grundläggande rättigheterna. 20-årsjubileet pågår under tre dagar i Rom för reflektion, möten, och i centrum den privata audiens med påven Franciskus.

Påven tackade organisationen för deras arbete, eller kallelse, som han sa, att ”locka andra till att stå i familjens tjänst, så att Europa kan fortsätta att betrakta familjen som sin mest värdefulla skatt.”

”Familjer är inte museiobjekt. Genom familjen blir gåvorna konkreta, engagemang, öppenhet för barn, i samhällets tjänst. Familjen är en slags jäst som hjälper världen att bli mer mänsklig och mer broderlig, så att ingen känner sig avvisad eller övergiven.”

Påven sa att deras arbete är av värde både kyrkligt och civilt, och han nämnde sin apostoliska uppmaning efter Familjesynoden Amoris Laetitia i vilken han betonade hur ”familjen är grunden för samhället och fortfarande är den mest lämpliga strukturen för att människan ska få ta del av det goda i sin helhet som krävs för deras fortsatta utveckling.”

”Familjen är det interpersonella förhållandet par excellence, eftersom det är en gemenskap av personer. I förhållanden som makar, fäder och mödrar, söner och döttrar, syskon, är det möjligt för varje person att hitta en plats i den mänskliga familjen… Idag ser vi mer än någonsin behovet av en kultur som främjar mötet, som främjar enhet i mångfald, ömsesidighet och solidaritet mellan generationerna.”

Påven Franciskus kallar familjen för kapital, och att det måste vara en del av den europeiska kontinentens ekonomiska, sociala och politiska intressen. Sedan påpekade han att det sätt som FAFCE uppmanar till att vara familj på inte är präglat av någon ideologi utan att det grundar sig i människans okränkbara värdighet.”

Påven uppmanade därför till att alltid bygga sitt arbete på vittnesbörd, dialog, handling, erfarenheter och en livsstil som talar högre än era tal och program. Detta är oumbärligt för att familjer ska spela rollen som "huvudpersoner" som min föregångare, Johannes Paulus II, kallade dem (Familiaris Consortio, 44).

Påven beskrev vidare fyra kriser som i synnerhet påverkar Europa för närvarande: demografi, migration, sysselsättning och utbildning, och han sa att lösningarna finns då de olika sociala, ekonomiska och politiska aktörerna utformar en politik som stödjer familjer. Han påpekade att FAFCE arbetar på dessa områden för att föreslå svar som är skräddarsydda för familjer, och han uppmuntrade till att fortsätta en konstruktiv dialog med de olika aktörerna på den sociala scenen, utan att dölja sin kristna identitet.

Sedan nämnde påven Franciskus att minnet som de äldre generationerna förvaltar är användbart för att inte familjefrämjande initiativ ska formas på teknisk expertis utan på hjärtats visdom: ”Med denna visdom tjänar ni livets helighet konkret…i allas tjänst, särskilt de som är mest i nöd, funktionshindrade och föräldralösa; i solidaritet med invandrare, i utbildningen, i försvaret av det ofödda barnets rättigheter, som inte som inte har en röst, och genom att säkerställa värdiga levnadsvillkor för äldre.”

Avslutningsvis välsignade påven Franciskus FAFCE:s arbete och deras medlemmar. 

01/06/2017 16:38