sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Möte i oktober: Minderårigas värdighet i en digitaliserad värld

Barn framför dator

31/05/2017 11:02

Ett internationellt möte på temat Minderårigas värdighet i en digitaliserad värld ska hållas i Rom 3-6 oktober i år. Det är det Påvliga universitetet Gregorianas avdelning för skydd av minderåriga  som anordnar det tillsammans med den globala alleansen WePROTECT och målet är att se över den senaste vetenskapliga forskningen på området.  Över 140 företrädare för den akademiska, ekonomiska, politiska, sociala och religiösa världen kommer att delta.

Av världens 3,2 miljarder internet-användare är mer en fjärdedel minderåriga. Över 800 miljoner ungdomar utsätts idag för nya former av övergrepp och skador genom nättroll, nätmobbning,  sextortion som är sexuell utpressning och grooming som förför till sexuellt utnyttjande.

Vid det internationella mötet Minderårigas värdighet i en digitaliserad värld kommer experter och beslutstagare från hela världen se över den nya tekniken och diskutera risker och utmaningar med den digitala eran och dess inverkan på minderårigas värdighet.  

31/05/2017 11:02