sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under Regina Coeli "Öva er varje dag. Vi lär oss inte att älska en gång för alla"

Påven Franciskus under Regina Coeli - AP

23/05/2017 11:54

Under söndagens Regina Coeli reflekterade påven Franciskus över uppdraget att älska varandra i Kyrkans gemenskap. På Petersplatsen hade tusentals troende samlats vid 12-slaget för att ta del av påvens tankar om dagens evangelietext och be Regina Coeli tillsammans med honom.

Dagens evangelium (jfr Joh 14,15-21) är en fortsättning på förra söndagens och det för oss tillbaka till det gripande och dramatiskt ögonblick den sista måltiden var för Jesus och hans lärjungar. Evangelisten Johannes förmedlar Herrens sista lära från hans mun och hjärta strax före hans lidande och död. Jesus lovar sina vänner i denna sorgliga mörka stund att efter honom, kommer de att få "en annan Hjälpare" (v. 16). Detta ord betyder en annan "Advokat", en annan försvarare, en annan Tröstare: "sanningens Ande" (v 17.); Han tillägger: "Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er" (v. 18). Dessa ord förmedlar glädjen i en ny Kristi ankomst: Han har uppstått och förhärligats, med sin boning i Fadern, och på samma gång kommer Han till oss i den Helige Ande. I denna nya ankomst avslöjas vår union med Honom och med Fadern: "Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader och ni i mig och jag i er" (v. 20).

När man mediterar dessa Jesu ord, uppfattar vi genom tron att vi tillhör Guds folk i gemenskap med Fadern och med Jesus genom den Helige Ande. I detta gemenskapens mysterium finner Kyrkan den outtömliga källan till sitt uppdrag, som förverkligas genom kärlek. Jesus säger i dagens evangelium: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom."(v. 21). Och det är den kärleken som leder oss in i kunskapen om Jesus, genom denna 'advokat' som Jesus har sänt, den Helige Ande. Kärleken till Gud och till sin nästa är evangeliets största bud. Idag kallar Herren oss till att besvara evangeliets uppmaning att älska generöst - att sätta Gud i centrum av våra liv och ägna oss åt att tjäna våra bröder, särskilt de i störst behov av stöd och tröst.

Om det finns något som aldrig har varit lätt för den kristna gemenskapen är att älska och låta sig älskas. Att älska varandra som Herren och genom hans nåd. Ibland förstör motsättningar, stolthet, avund och splittringar kyrkans vackra ansikte. En kristen gemenskap bör leva i Kristi kärlek, men då är det just där som den onde sätter hinder och vi låter oss ibland ​​luras. Och de som betalar priset är de personer med svagast andlighet. Hur många har inte dragit sig bort för att de inte kände sig accepterade, och älskade. Hur många människor har inte dragit sig bort från församlingar för att de i församlingen har upplevt förtal, skvaller, svartsjuka, avund. Även för en kristen är det inte för givet att man vet hur man älskar och att älska är inte något som man har lärt sig en gång för alla; varje dag måste vi börja om, vå måste träna och öva för att vår kärlek till våra bröder och systrar som vi möter ska mogna och renas från dessa begränsningar eller synder som gör kärleken partiell, självisk, karg och otrogen. Varje dag måste man lära sig konsten att älska. Hör ni det: varje dag måste ni lära er konsten att kärlek, varje dag måste ni tålmodigt följa Kristi skola, varje dag du måste förlåta och se på Jesus, med hjälp av denna "Advokat", denna Hjälpare som Jesus skickade oss, den Helige Ande.

Må Jungfru Maria, perfekt lärjunge till sin Son och Herren, hjälpa oss att vara mer fogliga till Hjälparen, Sanningens Ande, för att varje dag lära oss att älska varandra som Jesus älskade oss.

23/05/2017 11:54