sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Storbritannens biskopar inför valet: Glöm inte bort de fattiga

Fattigdom

18/05/2017 11:56

Biskoparna i England och Wales har sänt ut ett budskap i samband med Storbritanniens val 8 juni som ska läsas upp i alla landets katolska församlingar 21 maj.

Biskoparna är oroade för landets fattiga och mest utsatta personer och ber kandidaterna att arbeta för att skydda de behövande och se till en internationell utveckling. De skriver att Brexit skapar en osäker framtid vad gäller arbete och landets utveckling.

En fråga är sedan skyddet av livet från befruktningen till den naturliga döden samt av familjen och barnen. Biskoparna tar även upp fängelsereformen  och att fängelser ska vara platser för inlösen och rehabilitering. Sedan att migrationspolitiken ska vara tydlig och jämlik.

Biskoparna skriver avslutningsvis att deras budskap handlar om den generositet och rättvisa, som Storbritannien sedan mycket länge har stått för. 

18/05/2017 11:56