sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Perus biskopar: Var ömhetens och förlåtelsens herdar

Påven tillsammans med Perus biskopar

18/05/2017 09:35

Påven Franciskus tog emot Perus biskopar vid deras Ad Limina-besök. De talade om de många utmaningar som den lokala kyrkan står inför och det tre timmar långa mötet var mycket intensivt och spontant. Stämningen var familjär och de talade om landets hopp och även svårigheter. Biskoparna gav påven en tavla som avbildar helige Martino de Porres, dominikan och son till en spansk aristokrat och en svart kvinna som tidigare hade varit slav och han levde i Peru mellan  åren 1579 och 1639. Vatikanradion talade med ärkebiskopen av Lima kardinal Juan Luis Cipriani Thorne.

Han berättar att det var mycket roligt att träffa påven som genom sin närhet till biskoparna påminde om hans ord i Evangelii gaudium att gå ut och stå folket och prästerna nära. Det är som om den Helige Anden talar genom påven till dem säger han. Påven uttryckte under mötet sin vilja att besöka Peru år 2018 och det gjorde dem mycket glada. Resan är dock ännu inte bestämd.  

Påven känner väl till Latinamerikas folk och talade med biskoparna om den folkliga religiositeten och barmhärtigheten i landet samt den stora vördnaden för Jungfru Maria.

Nu firas helige Martin de Porres och 400-årsminnet av heliga Rosa av Limas död. Folket behöver biskoparna närhet som herdar till sitt folk berättar kardinalen.  Påven bad biskoparna att vara levande vittnen och tecken för folket och uttryckte behovet av en synod för Amazonas folk. Kardinal Cláudio Hummes som är ordförande för det kyrkliga nätverket för Amazonas (Repam) säger att en sådan skulle vara mycket viktig i engagemanget att rädda Amazonas från total förstörelse. Han säger att katolska kyrkan behöver stå nära detta folk och ”inkultureras” med ursprungskulturen.  

Reds anm. Inkulturation hänvisar till införandet av beteendemönster, tankar om saker eller vyer från en kultur till en annan.

18/05/2017 09:35