sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till ambassadörerna "Se upp för missbruk av religionen för att vinna makt"

Påven Franciskus - AFP

18/05/2017 11:25

På torsdagen tog påven Franciskus emot sju nya ambassadörer vid den Heliga Stolen då de lämnade fram sina kreditivbrev, under en privat audiens i det apostoliska palatset.

Ambassadörerna  kom från spridda platser i världen, Kazakstan, Mauretanien, Nepal, Niger, Sudan och Trinidad och Tobago. Påven började sitt tal till dem med att särskilt hälsa på Mauretaniens ambassadör, M'Haiham, den första i historien vid den Heliga Stolen, och han bad dem alla hälsa till respektive statschefer, och försäkra om påvens böner för dem och deras länder.

Påven beskrev situationen i världen som komplex full med mörka moln och sa att det därför krävs en ökad medvetenhet om både vilken inställning och handling man väljer att ha för att främja fredens väg och minska spänningarna.

Han sa att det ekonomiska och finansiella systemet är bland de faktorer till krisen och då ”de inte riktar sig till att tjäna människorna, utan istället har inrättas huvudsakligen för att tjäna sig själva och undvika myndigheternas kontroll. Myndigheterna som är ansvariga för det gemensamma bästa, men som saknar de medel som behövs för att hämma några fås glupskhet. Män och kvinnor, inte pengar, måste bli målet för ekonomin!”

Han menade att ”svaret på dessa snedvridningar och de risker de innebär för världsfreden är skapandet av ett ansvarsfullt ekonomiskt och finansiellt system, som ser till människornas behov”.

”En annan faktor som förvärrar konflikter är fundamentalism, missbruk av religion för att rättfärdiga en törst efter makt, manipuleringen av Guds heliga namn för att på något sätt möjliggöra sina egna planer på att vinna makt”, fortsatte påven Franciskus, och underströk att det är viktigt att isolera de som försöker förvandla en religiös tillhörighet eller identitet till ett motiv för att hata andra. De som följer bilden av Gud på detta sätt måste konfronteras för att visa att de som hedrar Guds namn räddar liv, istället för att ta liv. Att välja försoning och fred, och inte splittring och krig, med barmhärtighet och medkänsla, och inte likgiltighet och brutalitet.”

”Det krävs beslutsamhet för att vi ska kunna göra framsteg i riktning mot fred och rättvisa”, sa påven och hälsade genom ambassadörerna till den katolska kyrkans präster i länderna i fråga och bad dem fortsätta att heligt vittna om tron och erbjuda sitt generösa bidrag till det gemensamma bästa.

18/05/2017 11:25