sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Maltas biskopar ber om ansvarsfullt val

Msgr. Charles Scicluna - AP

18/05/2017 13:30

Biskopar hoppas på ett ansvarsfullt val i Malta 3 juni. Biskoparna av Malta och Gozo msgr. Charles Scicluna och msgr. Mario Grech skriver i ett budskap att valet är mycket viktigt för landet och ber de troende att rösta för det allmänna bästa och för ett rättvist samhälle. De understryker vikten av att värna om  livet från befruktingen till den naturliga döden.

Även kommissionen för miljön inom landets katolska kyrka har spritt ett dokument med tanke på valet. De ber där kandidaterna att se till hållbarhet så att alla skyddas och särskilt de svagaste. De ber partierna om insatser för miljön. 

18/05/2017 13:30