sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens lyckönskningar till Macron

Påven lyckönskar Macron - REUTERS

17/05/2017 09:58

Påven Franciskus har sänt ett telegram till Frankrikes nye president Emmanuel Macron med de bästa lyckönskningar. ”Jag ber till Gud att stödja er och att ert land i trohet till den rika mångfalden av moraliska traditioner och andliga arv, som även präglas av den kristna traditionen, alltid engagerar sig i att bygga ett rättvisare och broderligare samhälle.”  

Påven hoppas att den nye statschefen “kan bidra till samarbete och solidaritet mellan nationer i respekt för skillnader och uppmärksamhet för personer i svårighet och utanförskap”.

Påven ber om att Frankrike ska fortsätta att värna om fred och det allmänna bästa i Europa och hela världen, i respekt för livet och skyddet av varje persons och alla folks värdighet. Slutligen ber han om Guds välsignelse för presidenten och alla Frankrikes invånare.

 

17/05/2017 09:58