sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven: Maria från Magdala är hoppets apostel

Påven vid onsdagsaudiensen - AFP

17/05/2017 10:44

Påven Franciskus talade om Maria från Magdala som hoppets apostel i onsdagsaudiensens katekesundervisning. Han utgick från Johannesevangeliet kapitel 20 verserna 15-18 och sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

I vår katekesläsning om det kristna hoppet reflekterar vi nu över Maria från Magdala som hoppets apostel. Johannes berättar om hur Maria går till Jesu grav och ser att den är tom och går till Petrus och de andra apostlarna för att berätta det. När hon kommer tillbaka till graven och fortfarande inte vet vad som har hänt möter Maria den Uppståndne Herren men känner inte igen honom förrän han säger hennes namn. Jesus visar sig för första gången efter uppståndelsen på ett mycket personligt sätt. Vi vet att precis som Han gjorde med Maria, kallar Jesus var och en av oss vid namn och Hans närhet fyller oss med glädje. Vårt möte med Honom ger frihet och öppnar nya perspektiv i våra liv och omvandlar vår världsbild och ger oss odödligt hopp. Den Uppståndne Herren säger till Maria att inte hålla fast vid Honom utan gå ut och berätta den Glada nyheten om Hans uppståndelse för de andra. Maria från Magdala blir därför det kristna hoppets apostel. Genom hennes böner kan vi på nytt möta den Uppståndne Herren, som kallar oss vid namn, vänder våra sorger till glädje och ber oss att i våra liv förkunna att han sannerligen är uppstånden.

17/05/2017 10:44