sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Interreligiös Dialog "Vårt förhållningssätt till omvärlden bör spegla vår relation till Gud"

kardinal Tauran nyligen i Kairo med imam Abbas Shuman - AFP

17/05/2017 12:01

Det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog har skrivit sitt budskap till muslimerna inför deras ramadam och högtiden `Id al-Fitr. Årets budskap bär titeln "Kristna och muslimer: Vårda vårt gemensamma hem" och publicerades den 19:e maj. Budskapet lyder: 

Kära muslimska bröder och systrar,

Vi vill försäkra er om vår förbön och solidaritet under denna tid av fasta under månaden Ramadan och firandet av `Id al-Fitr som avslutar den, och vi sänder er våra hjärtliga och bästa önskningar om frid, glädje och många andliga gåvor.

I år ligger vårt Budskap särskilt rätt i tid och betydelse: 1967, för 50 år sedan, bara tre år efter att Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) hade grundats av påven Paulus VI den 19 maj 1964, sändes det första Budskapet ut för detta ändamål.

Under åren som följde var det två Budskap som var särskilt viktiga: 1991 års Budskap, under påven Johannes Paulus IIs pontifikat, med titeln ”De troendes väg är fredens väg”, och 2013 års Budskap, under påven Franciskus’ första år som påve, med titeln ”Främja ömsesidig respekt genom undervisning”. Båda Budskap bar påvarnas underskrift.

Bland PCIDs många verksamheter för att främja dialogen med muslimerna, är den viktigaste och äldsta just detta Budskap till Ramadan och `Id al-Fitr, som riktas till muslimerna över hela världen. För att sprida detta Budskap så brett som möjligt får PCID hjälp av de lokala katolska församlingarna, men också av påvens representanter i nästan alla länder.

Erfarenheterna från båda våra religiösa samfund bekräftar värdet i detta Budskap för att främja hjärtliga relationer mellan kristna och muslimska grannar och vänner genom att informera om aktuella och angelägna ämnen.

I år vill PCID ta upp ett ämne som anknyter till påven Franciskus’ rundbrev ”Laudato si’ – om vården av vårt gemensamma hem”, som var riktat inte bara till katoliker och andra kristna utan till hela mänskligheten.

Påven Franciskus riktar uppmärksamheten på den skada vår livsstil och våra val vållar miljön, vållar oss och våra medmänniskor. Det finns, för att ta ett exempel, vissa filosofiska, religiösa och kulturella perspektiv som utgör hinder för och hotar mänsklighetens relation till naturen. Att svara på den utmaningen är upp till oss alla, vare sig vi har en religiös tro eller inte.

Rundbrevets titel säger redan mycket: Världen är ett ”gemensamt hem”, en bostad och vistelseort för alla medlemmar i den mänskliga familjen. Därmed kan ingen enskild person, inget land eller folk tvinga igenom sin exklusiva syn på vår värld. Därför vädjar påven Franciskus ”om en ny dialog om hur vi gestaltar framtiden för vår planet… eftersom hotet mot miljön som vi upplever, och dess mänskliga rötter, berör och angår oss alla” (nr 14).

Påven Franciskus säger att ”den ekologiska krisen också manar oss till djupgående inre omvändelse” (nr 17). Vad som behövs är undervisning, andlig öppenhet och en ”global ekologisk konversion” för att möta denna utmaning på ett adekvat sätt. Som troende människor borde vår relation till Gud alltmer visa sig i det sätt vi förhåller oss på till världen omkring oss. Vår kallelse att förvalta Guds skapelse är inte något godtyckligt, inte heller är den något tillfälligt i vår religiösa övertygelse som kristna och muslimer: den är tvärtom en väsentlig del av den.

Må de religiösa insikter och välsignelser som växer ur fasta, bön och goda handlingar stärka er, med Guds hjälp, på fredens och godhetens väg, för att ta vård om alla medlemmar i den mänskliga familjen och för hela skapelsen.

Med dessa tankar önskar vi er på nytt frid, glädje och välgång.

Vatikanen, 19 maj 2017

Kardinal Jean-Louis Tauran, ordförande

Biskop Miguél Angel Ayuso Guixot, M.C.C.I, sekreterare

17/05/2017 12:01