sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Auza vid FN om kvinnor fred och säkerhet

Trafficking

17/05/2017 11:44

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza talade vid säkerhetsrådets möte 15 maj om Kvinnor och fred och säkerhet: Sexuellt våld vid konflikter.

Han inledde med att tala om att termen “konfliktrelaterat sexuellt våld” omfattar allt från våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingad graviditet, påtvingad abort, påtvingad sterilisering och påtvingat äktenskap samt människohandel i syftet att utföra sexuellt våld eller utnyttjande. Msgr. Auza uppmärksammade särskilt sexuellt våld som taktik hos terrorister och sa att det inte behövs fler bevis på att detta fasansfulla våld utförs på kvinnor och barn för att skapa rädsla och generera intäkter till terrorapparaten.

Påven Franciskus har påmint om att våldtäkter i konflikter inte får förbises, något som är “den värsta förnedringen mot kvinnans värdighet eftersom hon inte bara våldförs kroppsligt utan även andligt och resulterar i ett trauma som är svårt att radera och även med effekter på samhället”. (Tal till diplomatiska kåren januari 2015).

Det är brådskande att handla, för att rädda kvinnor och barn från att utsättas för detta, och få slut på konflikter och uppnå lösningar genom dialog och medling. Här är kvinnors medverkan avgörande.

Msgr. Auza påminde om att påven Fracnsikus för en vecka sedan varnade för att en förstörelse-kultur har spritt sig i världen och att vi ser nya massakrer av män, kvinnor och barn. Låt oss komma ihåg deras ansikten och genom att handla visa dem att de inte hoppas förgäves.

17/05/2017 11:44