sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven inför Fatima "Låt oss enas i bön och omvändelse vid Marias fötter"

Påven Franciskus - AP

10/05/2017 17:33

Påven Franciskus har skickat ett videobudskap till Portugal inför sin kommande pilgrimsresa till Fatima nu på fredag. Påven riktar i videoklippet sina ord till portugiserna, liksom till alla troende som han ber förena sig med honom inför Jungfru Maria, som är vår tillflykt, med bön och omvändelse.

Kära portugiser, nu är det bara några dagar kvar till min pilgrimsfärd till Vår Fru av Fatima. Jag är glatt förväntansfull inför mötet hos min Moder. Jag vet att ni vill att jag ska besöka era hem och församlingar och inbjudan har nått fram, och jag skulle gärna göra det men det går inte. Jag tackar Portugals myndigheter som låter mitt besök ha formen av en vallfärd, och jag hoppas att möta er alla vid foten av vår Moder, Jungfru Maria.

Det är i den universelle herdens klädnad som jag presenterar mig inför henne med en bukett vackra blommor som Jesus har anförtrott min vård (jfr Jo 21, 15-17), alla bröder och systrar runt om i världen, inlösta av hans blod, ingen är utesluten. Så ni förstår, jag behöver att ni är med mig, andligt eller fysiskt kvittar bara det är med hjärtat, i min blomsterbukett, min ’gyllne ros’. Att tillsammans med er vara 'ett hjärta och en själ (jfr Apg 4: 32). Jag anförtror er alla till Jungfru Maria, jag ber henne att viska till var och en: "Må mitt Obefläckade Hjärta vara din tillflykt och vägen som leder dig till Gud "(Apparition juni 1917).

"Med Maria, som hoppets och fredens pilgrim", som mottot för denna pilgrimsfärd lyder, ser vi en uppmaning till omvändelse. Jag är glad att veta att ni förbereder er med intensiv bön inför detta välsignade ögonblick som når sin höjdpunkt i hundraårsminnet av välsignade stunder. Detta vidgar våra hjärtan och förbereder oss att ta emot Guds gåvor. Jag tackar er för era böner och uppoffringar som ni varje dag gör för mig - jag behöver dem så mycket, eftersom jag är en syndare bland syndare, en man med orena läppar som bor mitt bland ett folk med orena läppar. Må bönen lysa upp mina ögon så att jag kan se på andra som Gud ser på dem, älska andra som Han älskar dem.

I Hans namn, kommer jag till er med glädjen att kunna förenas i hoppets och fredens evangelium. Må Herren välsigne er och Vår Jungfru och Moder beskydda er!

10/05/2017 17:33