sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Jurkovic till FN:s Global Compact: Förebygg främlingsfientlighet

Msgr. Jurkovic talar vid FN i Genève - RV

10/05/2017 09:20

Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève msgr. Ivan Jurkovič, gjorde ett inlägg vid möte med FN:s Global Compact om globala insatser för säker, ordnad och regelrätt migration och fokuserade på rasism, främlingsfientlighet och intolerans.

Den Heliga Stolens övertygelse är att insatser för migranter ska följa värden som broderskap och välkomnande enligt deklarationen för mänskliga rättigheter och i många andra internationella deklarationer, som påven Franciskus nyligen har sagt.

Samtidigt som migranter har ansvaret att respektera värdländernas kulturella och andliga arv visar de hur globaliseringen kan vara en väg till fredliga relationer mellan länder. De synliggör faktumet att vi tillhör en enda mänsklig familj. Alltför ofta välkomnas de för att tillföra ekonomisk tillväxt med följder som rasism, diskriminering och intolerans och som hotar varje människas inneboende värdighet.

Därför måste tillgång till tydlig och neutral information om migranter, fria från partiska och politiska intressen, främjas både på internationell och nationell nivå. Msgr. Jurkovic betonar det som påven nyligen har sagt, att media borde förbinda sig att skildra en bredare bild av migrationens mänskliga dimension och se upp med att fokusera på negativa stereotyper och sensationalism som kan dölja sanningen bakom migrationen som extrem fattigdom, svält, naturkatastrofer, våld och förföljelse.

Heliga Stolen hoppas på en sann förståelse för migrationens verklighet hos allmänheten och förebyggande insatser mot främlingsfientlighet och rasistiska fördomar. 

10/05/2017 09:20